Praia de Augas Santas มหัศจรรย์ธรรมชาติริมชายฝั่งทะเลสเปน

“ชายหาดเสมือนวิหาร” (Beach of the Cathedrals)
Praia de Augas Santas

“ชายหาดเสมือนวิหาร” (Beach of the Cathedrals) เป็นฉายาของชายหาด “Praia de Augas Santas” ที่ในภาษากาลิเซียมีความหมายว่า “ชายหาดแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัด Lugo บนชายฝั่ง Cantabric ประเทศสเปน โดยชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งมีการก่อตัวของหน้าผาหินขนาดยักษ์ และมีไฮไลท์เด็ดที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือ “ซุ้มประตูหิน” มีรูปร่างลักษณะเหมือนประตู เสมือนกับวิหารที่มีกำเนิดมาจากธรรมชาติ

Praia de Augas Santas

ซุ้มประตูหินของชายหาดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติโดยรัฐบาล จากความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้รังสรรชายหาดหินผาและถ้ำตามธรรมชาติให้มีลักษณะคล้ายกับซุ้มประตูรูปสามเหลี่ยมตั้งอยู่บริเวณชายหาดด้านล่าง โดยซุ้มประตู จะอยู่ในแนวเดียวกันแถวเดียวกันเรียงรายไปตามแนวยางของชายหาด เมื่อมองในทางตรงจึงสามารถเห็นได้ช่องสามเหลี่ยมธรรมชาติจากซุ้มประตูที่เรียงต่อกันอย่างสวยงามราวกับเป็นโบสถ์วิหารหรือสถาปัตยกรรมธรรมชาติอันน่าทึ่ง

Praia de Augas Santas

เราสามารถเข้าถึงซุ้มประตูหินและถ้ำธรรมชาติได้ในช่วงเวลาที่น้ำลงเท่านั้น สถาปัตยกรรมเหล่านี้จะตั้งอยู่ชั้นล่างให้ผู้คนได้พบกับประตูหินผาของแท้ และถ้ำธรรมชาติที่ยังคงอยู่ริมหาด ซึ่งน่าจะมีกำเนิดมาจากการกัดเซาะของน้ำทะเลนั้นเอง และเมื่อน้ำขึ้นสูงจนท่วมซุ้มประตู ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหน้าผาทะเลในอีกอารมณ์หนึ่ง อย่างไรก็ดีขอแนะนำว่าถ้าใครอยากเห็นซุ้มประตูหินธรรมชาติด้วยตาตัวเอง ควรรีบไปก่อนที่คลื่นทะเลจะซัดสาดจนประตูหินถล่มลงในเวลาต่อมา

my fresh water pearls