เที่ยวกาดีส (Cádiz) เมืองในหินแห่งสเปน

ท่องเที่ยว โลกเรานี้ก็มีสถานที่แปลกๆอยู่มากมายหลายแห่ง บ้างก็เกิดจากความพยายามเอาตัวรอดของคนในพื้นที่นั้นเช่นที่เรากำลังจะพาไปรู้จักกัน

เที่ยวกาดีส (Cádiz) เมืองในหินแห่งสเปน

ในประเทศสเปน ณ เมืองกาดีส (Cádiz) ยังมีแนวชะง่อนหินจากการกัดเซาะของแม่น้ำริโอ เทรโย (Rio Trejo) และใต้ชะง่อนหินนี้เอง มีเมืองเล็กๆทั้งเมืองอยู่ใต้มัน เมืองนี้มีชื่อว่า เซเตนิล เด ลาส โบเดกาส (Setenil de las Bodegas) ซึ่งมีประชากรราวๆ 3,000 คน

เที่ยวกาดีส (Cádiz) เมืองในหินแห่งสเปน

ชาวเซเตนิลยุคใหม่สืบทอดเมืองนี้ต่อจากชาวมัวส์ (Moors) ที่ได้สร้างบ้าน โดยการเจาะเข้าไปในชะง่อนหินเพื่อพรางตัวจากการรุกรานของข้าศึก ซึ่งชาวเซเตนิลก็ได้ต่อเติมบ้านเรือนเข้าไปจนแทบไม่เหลือเค้าของเดิมแล้ว จาก หลักฐานทางวัฒนธรรมการเจาะผาหินเพื่ออยู่อาศัยของบริเวณนั้น คาดว่าที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้อาจเริ่มมาก่อนหน้านั้น ตั้งแต่เมื่อ 25,000 ปีก่อนทีเดียว

เที่ยวกาดีส (Cádiz) เมืองในหินแห่งสเปน