เที่ยวมหาวิหารบาเลนเซีย Valencia Cathedral, Valencia

มหาวิหารบาเลนเซีย Valencia Cathedral ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1262 สไตล์โกธิคโรมัน อุทิศให้กับเทพีไดอาน่า ต่อมาได้รับการตกแต่งภายในใหม่ด้วยศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิค โกธิค บาร็อค

 

 

มหาวิหารบาเลนเซีย Valencia Cathedral ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1262 สไตล์โกธิคโรมัน อุทิศให้กับเทพีไดอาน่า ต่อมาได้รับการตกแต่งภายในใหม่ด้วยศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิค โกธิค บาร็อค และอื่นๆ เป็นที่เก็บรักษาจอกศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

เมื่อเข้าไปข้างใน จุดไฮไลท์และทรงคุณค่ามากที่สุด คือ จอกศักดิ์สิทธิ์ ในห้องสวดมนต์ Chapel of the Holy Grail ที่เชื่อกันว่า เป็นจอกกาลิกษ์ที่พระเยซู จอกใบนี้เป็นที่ศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนเป็นอย่างมาก ส่งต่อสืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 จากพระสันตะปาปาหลายพระองค์ จนมาถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15